Dorpsplein-Opperdoes.nl


Doelstellingen Dorpskalender Opperdoes

Doelstellingen dorpskalender
1. De dorpskalender is het moderne ontmoetingspunt dat inwoners eenvoudig een totaal overzicht biedt van de activiteiten in Opperdoes.
2. De dorpskalender biedt alle Opperdoezer verenigingen en stichtingen de mogelijkheid eenvoudig veel mensen te bereiken voor haar activiteiten. Daarnaast hebben verenigingen en stichtingen de mogelijkheid evenement op elkaar af te stemmen om elkaar te versterken en dubbelplanningen te voorkomen. De dorpskalender draagt zo bij aan de samenhang en leefbaarheid van ons dorp Opperdoes en begrip voor elkaar.

Jaarlijkse Afstemmingsvergadering
Tenminste een keer per jaar wordt in een bijeenkomst met alle verenigingen en stichtingen de concept agenda voor het volgende jaar besproken en de definitieve agenda vastgesteld. Elke vereniging levert van te voren haar eigen concept agenda aan.

Omgangsnormen
Wij gaan respectvol met elkaar om.
Wij luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten.
Wij proberen samen te zoeken naar de optimale oplossing.
Wij houden steeds de doelstellingenvan de dorpskalender voor ogen, in onze communicatie, standpunten en besluiten
Wij respecteren genomen besluiten en handelen daarnaar, ook na de vergadering en richting onze eigen achterban.

Levend document
De dorpskalender en de spelregels zijn levende en lerende documenten. Alles hoeft niet in een keer perfect te zijn, we gaan gewoon aan de slag. Wat wij gaandeweg leren kunnen wij gebruiken in volgende versies.

Webdesign by vu-cad.com